1)

انرژي و طراحي پايدار ؛ تعادل پويا با سيستم

پديدآور: مهدي نژاد ◄ Mahdinezhad‪ ، جمال الدين ◄ , Jamaleddin
ناشر: قزوين : جهاد دانشگاهي، سازمان انتشارات، واحد قزوين
سال نشر: ، 1400.
1400/10/7
فهرست