•  کمک به ارتقاء سطح کیفی آموزش و پزوهش در دانشگاه   
 • تمرکز منابع اطلاعاتی و ایجاد تسهیلات دسترسی به آن ها
 •     تهیه و گسترش منابع الکترونیکی
 • کتابخانه مرکزی در حقیقت مرکز اطلاع رسانی پژوهشی دانشگاه و مرکز ارایه خدمات علمی و فناوری خواهد بود
 •     بخش سفارشات و فراهم آوری منابع اطلاعاتی
 • كتابخانه دانشگاهي بخشي از نظام آموزشي، پژوهشي و تحقيقاتي دانشگاه بوده و مجموعه كتابخانه نيز مهمترين منبع تأمين
 • نيازهاي اطلاعاتي جامعه دانشگاهي به شمار می آید که حاوي تازه‌ترين اطلاعات در زمينه‌هاي موضوعي آن می باشد.
 • مجموعه سازی، فراهم آوری و تامین منابع علمی مورد نیاز به عهده این بخش می باشد.

وظايف

     تهيه و گردآوري كليه منابع موردنياز کتابخانه مرکزی دانشگاه و كتابخانه‌هاي دانشکده ای (اقماري)، اعم از چاپي و الکترونیکی، با هدف كمك به برنامه‌هاي آموزشي و پژوهشي دانشگاه، انتخاب منابع اطلاعاتي و الويت‌بندي آنها با همكاري دانشكده‌ها، هرگونه تصميم‌گيري و هماهنگي در تهيه منابع در جلسات كميته كتاب دانشكده‌ها صورت گرفته، و با توجه به سياست‌هاي تهيه منابع و براساس بودجه تخصيصي، در اين بخش به مرحله اجرا در مي‌آيد

          تهيه مجموعه منابع بطور متمركز در كتابخانه مرکزی دانشگاه، از طريق ارتباط با ناشران و كارگزاران ايراني و خارجي، شركت و خريد از نمايشگاه هاي سالیانه و مبادله و اهداء صورت مي‌گيرد.

      كليه منابع دريافتي پس از كنترل با مجموعه و ثبت، به بخش‌هاي مربوطه ارسال مي‌گردد. مبادله منابع تكراري و وجين شده، دريافت منابع اهدايي، اطلاع‌رساني منابع جديد، پاسخگويي و همكاري با اعضاي هيئت علمي و دانشجويان در تهيه منابع موردنياز، ارزشيابي مجموعه كتابخانه، برگزاري جلسات با معاونین پژوهشی، شركت فعال و مؤثر در نمايشگاه هاي كتاب، انجام كليه مكاتبات مربوطه، از اهم فعاليت‌هاي این بخش محسوب مي‌گردد.

      از دیگر وظایف بخش سفارشات وفرآهم آوری منابع، تأمين مدرك و امانت بين كتابخانه‌اي است که شامل تهیه و تأمين نياز‌هاي اطلاعاتي دانشجويان و اعضاي هيئت علمي از طريق ساير كتابخانه‌ها و مراكز تحقيقاتي داخل كشور و خارج از کشور می باشد.

  بخش سازماندهي منابع اطلاعاتی

كليه امور سازماندهی منابع شامل فهرستنويسي، آماده‌سازي و نمايه‌سازي منابع اطلاعاتي فارسي و لاتين به صورت

متمركز (منابع اطلاعاتي كتابخانه مركزي و كتابخانه‌هاي دانشکده ای)، با استفاده از شیوه های نوین در امر ذخيره و

بازيابي اطلاعات در اين بخش انجام می پذیرد.

وظايف : 

 • فهرست‌نويسي توصيفي منابع اطلاعاتي فارسي و لاتين بر اساس قواعد انگلوامريكن
 • فهرست‌نويسي تحليلي كتابهاي فارسي و لاتين براساس سر عنوانهاي موضوعي فارسي و لاتين(subject) كنگره
 • جستجوي اطلاعات كتابشناختي از بانكهاي اطلاعاتي و پايگاههاي اطلاعات كتابشناختي آنلاین موجود
 • ارتباط با ساير بخشها براي ايجاد هماهنگي بيشتر در كارها

 

 بخش خدمات مراجعین

       ارائه خدمات به دانشجويان،پژوهشگران،

اعضاي هيأت علمي و کارکنان شامل عضویت، امانت کتاب،

خدمات مرجع، روزنامه ونشریات و انجام امور تسویه اعضاء

و فارغ التحصیلان.

وظايف: 

 • راهنمایی مراجعین جهت دسترسي سريع و مناسب به اطلاعات و منابع كتابخانه
 • اداره و ارائه خدمات میز امانت(امانت، بازگشت، تمدید، رزرو...)
 • خدمات عضویت و انجام امور مربوط به اعضاء دائم و موقت (عضويت، تسويه‌حساب و ...)
 • پاسخگويي به سؤالات مرجع و راهنمايي مراجعين با توجه به نياز اطلاعاتي آنها.
 • قفسه‌آرايي و مرتب‌سازي منابع اطلاعاتي
 • امانت منابع اطلاعاتي، طبق آئين‌نامه‌هاي داخلي
 • ارائه خدمات مرجع شامل: نشریات، پایان نامه ها، دایره المعارف ها و ...
 • همكاري با بخش فراهم آوری منابع در انتخاب، ارزشيابي، و وجين منابع
 • تفكيك منابعي كه احتياج به صحافي و مرمت دارد و ارسال آنها به بخش آماده‌سازي
 • ارتباط با ساير بخشها براي ايجاد هماهنگي بيشتر در كارها
 • نظارت، كنترل و پشتيباني از نرم‌افزار كتابخانه به منظور ارائه خدمات كتابخانه به صورت الكترونيكي
 • سرویس دهی پايگاههاي اطلاعاتي و نشريات الكترونيكي معتبر علمي به صورت پيوسته(online)
 • ارائه خدمات و دراختیار قراردادن استانداردهاي علمي و مهندسي به صورت گسسته(offline)
 • برگزاري كارگاههاي آموزشي به منظور آموزش نحوه استفاده از بانكهاي اطلاعاتي و آشنايي با امكانات موجود در كتابخانه
 • ارائه خدمات اطلاع‌رساني و پاسخگويي به سؤالات پژوهشگران در زمينه‌هاي موردنياز

 

     بخش فناوری اطلاعات

  اين بخش با هدف پشتيباني از محققين، دانش‌پژوهان، اعضاي هيأت علمي و دانشجويان داخل و خارج دانشگاه با

فراهم نمودن فن‌آوريهاي نوين اطلاع‌رساني، مسووليت ارائه خدمات اطلاعاتي به صورت مكانيزه را عهده‌دار بوده و با استفاده

از شبكه داخلي كتابخانه (اينترانت) وشبکه جهانی (اينترنت) براساس نياز تخصصي جامعه استفاده كنندگان نسبت به ارائه

آخرين داده‌هاي علمي و فني موجود در جهان اقدام مي‌نمايد.

 

 

فایلهای پیوست
فهرست