بازديد سرپرست محترم دانشگاه جناب آقاي دكتر مهدي نژاد از مراحل بازسازي و بهسازي كتابخانه مركزي


به گزارش روابط عمومي دانشگاه، آقاي دكتر مهدي نژاد سرپرست دانشگاه بعداز ظهر روز، يك شنبه 27 آذرماه از مراحل بازسازي و بهسازي كتابخانه مركزي و سالن قرائت خانه دانشگاه بازديد كردند. در اين بازديد ايشان با تاكيد بر ايجاد فضايي آرام و مناسب و در شان دانشجومعلمان، رهنمودهاي لازم را به مديريت و پرسنل محترم كتابخانه مركزي، مركز اسناد و تامين منابع علمي ارائه نمودند. همچنين ايشان پس از استماع نظرات و ديدگاه هاي برخي از پرسنل، بر حمايت جدي از پرسنل محترم اين حوزه تاكيد نموده و دستورات لازم را در اين راستا بيان كردند.

1401/9/28
فایلهای پیوست

گواهي حضور در كارگاه آموزشي آشنايي با شيوه هاي پژوهش

به اطلاع دانشجويان محترمي كه در كارگاه آشنايي با شيوه هاي پژوهش به طور كامل شركت كرده اند مي رساند:براي دريافت گواهي حضو....

برگزاري كارگاه آموزشي آشنايي با شيوه هاي پژوهش

كتابخانه مركزي، مركز اسناد و منابع علمي، كارگاه آموزشي آشنايي با شيوه هاي پژوهش را يراي دانشجويان تحصيلات تكميلي در دو ج....

بازديد از كتابخانه مركزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران

روز يكشنبه مورخ 1401/10/18 مديريت كتابخانه مركزي به همراه چند تن از اعضاي هيئت علمي دانشگاه و كارشناس كتابخانه مركزي و م....

بازديد سرپرست محترم دانشگاه جناب آقاي دكتر مهدي نژاد از مراحل بازسازي و بهسازي كتابخانه مركزي

به گزارش روابط عمومي دانشگاه، آقاي دكتر مهدي نژاد سرپرست دانشگاه بعداز ظهر روز، يك شنبه 27 آذرماه از مراحل بازسازي و بهس....

گواهي حضور در كارگاه آموزشي دانش لينك

به اطلاع دانشجويان گرامي كه در كارگاه آموزشي دانش لينك، در تاريخ 10/08/1401 شركت نموده اند مي رساند: شركت كنندگان در اين....

كارگاه آموزشي ((آشنايي با شيوه هاي پژوهش))

مديريت كتابخانه مركزي قصد دارد به پيشنهاد مديريت تحصيلات تكميلي ، هر نيم سال كارگاه آموزشي آشنايي با شيوه هاي پژوهش را ب....

زمان ثبت نام و نحوه شركت در مسابقه كتابخواني به مناسبت هفته پژوهش براي اساتيد محترم دانشگاه

پيرو نامه شماره 15686 مورخ 24/08/1401 به اطلاع مي­رساند مسابقه كتابخواني به مناسبت هفته پژوهش با موضوع كتاب فرهنگ و تهاج....

به روزرساني پورتال كتابخانه مركزي

كتابخانه مركزي،مركز اسناد و منابع علمي به منظور افزايش كيفيت خدمت رساني و اطلاع رساني به مراجعين خود نشستي با مهندس فريو....

برگزاري جلسه دوم كارگاه آموزشي علم سنجي

جلسه دوم كارگاه آموزشي علم سنجي با تدريس خانم مقيسه كارشناس علم سنجي دانشگاه علم و صنعت ايران در مورخ 02/09/1401 در سالن....

دسترسي به فيلم ضبط شده دوره آموزشي دانش لينك

دانلود فيلم ضبط شده كارگاه دوره كه توسط كتابخانه مركزي، مركز اسناد و منابع علمي در تاريخ 1401/08/10 برگزار گرديد از طريق....

فهرست