به اطلاع كليه دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد و دكتري ميرساند : همايش آنلاين نورمگز مورخ 99/10/24 برگزار مي شود


به اطلاع كليه دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد و دكتري مي رساند :كتابخائنه مركزي ،مركز اسناد و منابع علمي دانشگاه قرار است جهت آشنايي دانشجويان به منظور استفاده از پايگاه نورمگز يك كارگاه آموزشي در سيستم

lms

بصورت آنلاين برگزار نمايد.

تاريخ برگزاري كلاس آنلاين :99/10/24

شناسه لينك،:https://b2n.ir/noormagz

زمان:5 بعد از ظهر

1399/10/22
فایلهای پیوست

گواهي حضور در كارگاه آموزشي آشنايي با شيوه هاي پژوهش در تاريخ 18 و 19 ارديبهشت ماه

به اطلاع دانشجويان محترمي كه در كارگاه آشنايي با شيوه هاي پژوهش به طور كامل شركت كرده اند مي رساند:براي دريافت گواهي حضو....

لينك ضبط شده كارگاه آشنايي با شيوه هاي پژوهش

كتابخانه مركزي، مركز اسناد و منابع علمي، كارگاه آموزشي آشنايي با شيوه هاي پژوهش را يراي دانشجويان تحصيلات تكميلي در دو ج....

برگزاري كارگاه آموزشي آشنايي با شيوه هاي پژوهش ويژه دانشجويان تحصيلات تكميلي در ارديبهشت 1402

كتابخانه مركزي، مركز اسناد و منابع علمي، كارگاه آموزشي آشنايي با شيوه هاي پژوهش را با تدريس دكتر رويا مجيدي عضو هيات علم....

توزيع يارانه كتاب

توزيع يارانه دانشجويان، طلاب و اساتيد هيئت علمي دانشگاه ها و حوزه هاي علميه از 17 ارديبهشت 1402 آغاز مي گردد «خانه ك....

برگزاري دومين كارگاه آموزشي آشنايي با شيوه هاي پژوهش

كتابخانه مركزي، مركز اسناد و منابع علمي، كارگاه آموزشي آشنايي با شيوه هاي پژوهش را براي دانشجويان تحصيلات تكميلي در دو ج....

برگزاري كارگاه دانش افزايي

كارگاه دانش افزايي كارشناسان تحصيلات تكميلي با عنوان آشنايي با پيشخوان خدمت پايان نامه ها در روز چهارشنبه مورخ 1401/12/3....

گواهي حضور در كارگاه آموزشي آشنايي با شيوه هاي پژوهش

به اطلاع دانشجويان محترمي كه در كارگاه آشنايي با شيوه هاي پژوهش به طور كامل شركت كرده اند مي رساند:براي دريافت گواهي حضو....

برگزاري كارگاه آموزشي آشنايي با شيوه هاي پژوهش

كتابخانه مركزي، مركز اسناد و منابع علمي، كارگاه آموزشي آشنايي با شيوه هاي پژوهش را يراي دانشجويان تحصيلات تكميلي در دو ج....

بازديد از كتابخانه مركزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران

روز يكشنبه مورخ 1401/10/18 مديريت كتابخانه مركزي به همراه چند تن از اعضاي هيئت علمي دانشگاه و كارشناس كتابخانه مركزي و م....

بازديد سرپرست محترم دانشگاه جناب آقاي دكتر مهدي نژاد از مراحل بازسازي و بهسازي كتابخانه مركزي

به گزارش روابط عمومي دانشگاه، آقاي دكتر مهدي نژاد سرپرست دانشگاه بعداز ظهر روز، يك شنبه 27 آذرماه از مراحل بازسازي و بهس....

فهرست